Ana içeriğe atla

Ekim Nazım Kaya

Botego Kurucu Ortağı Botego Kurucu Ortağı

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) destekleri ve Sabancı Üniversitesi’nin işbirliği ile, İstanbul’daki Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü’nün daha yenilikçi olması yolunda gereksinim ve öncelikleri belirleyerek, gerekli yasa ve mevzuat önerilerini hazırlamak, konuyu sürekli olarak basının gündeminde tutmak, gelişmeleri sistemli olarak izlemek ve hem Ankara hem de Brüksel’de lobi faaliyetlerinde bulunmak amacıyla başlatılan İstanbul Bilgi Toplumu İzleme Grubu üyesidir. TÜBİTAK, TTGV ve KOSGEB tarafından desteklenen, çeşitli AB 7. Çerçeve Programı projelerinde yerel ortak olarak faaliyet gösteren, Türkçe Doğal Dil İşleme teknolojileri geliştiren Botego‘nun kurucu ortağıdır.

https://www.linkedin.com/in/ekimkayahttps://twitter.com/ekimnazimkaya