Cankut Durgun

Türkçe

2010 2011 yıllarında McKinsey & Company ve Bain & Company bünyesinde danışmanlık görevi üstlenen Cankut Durgun, Romulus Capital'in ve Aslanoba Capital'in Kurucu Ortağidır.

Team Avata: 
Team Job: 
Aslanoba Capital Kurucu Ortağı
Team tags: