Atil Erken

Türkçe

2008-2009 yılları arasında The HealthCare Network' un Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Atil Erken Chronus Health'in kurucu ortaklarındandır. 2011 yılında başlayarak halen Entrepreneurs Roundtable Accelerator ve Blueprint Health LLC kuruluşlarında mentörlük yapmaktadır Collective Spark'ın Genel Ortağıdır.

Team Avata: 
Team Job: 
General Partner, CollectiveSpark
Team tags: