Luxury Insider is a digital platform that acts as a bridge between potential luxury buyers and luxury brands.
English
Luxury Insider, potansiyel lüks kullanıcılar ile lüks markaları bir araya getiren bir dijital platformdur.
Turkish
Manage All of Your Customer Communication in One Platform. Phone, Live Chat, Video, Social Media, Email and more...
English
İletişim kanallarınızı tek platformdan yönetin. Telefon, Canlı Destek Chat, Video, Sosyal Medya, Email ve daha fazlasını...
Turkish

Reminis delivers you your digital photos taken by professionals by using your face as a link.
//reminisapp.com 

English
Reminis profesyonellerin çektiği dijital fotoğraflarınızı yüz kimliğinizle size ulaştırır.
Turkish

KolayRestoran is a software that helps restaurant owners, manage and control their operations with no technical install requirement.
www.kolayrestoran.com 

English

KolayRestoran Restoran, Kafe vb işletme sahiplerinin operasyonlarını kontrol etmesine ve yönetmesine yardımcı olan, kurulum gerektirmeyen bulut tabanlı bir yazılımdır.
www.kolayrestoran.com 

Turkish