The meeting platform of students and scholars all around the world. www.scholife.com

İngilizce

Real Estate Crowdfunding platform on which individuals can co-invest in real estate assets with low min. investment. www.birlikte.al

İngilizce

Bireylerin gayrimenkul varlıklarına ortaklaşa yatırım yapabildiği ve gayrimenkul portföyü oluşturabildiği Gayrimenkul Kitlesel Fonlama platformu. www.birlikte.al

Türkçe

Platform to facilitate utilization and donation of surplus and close-to-shelf-life goods and foods. www.fazlagida.com

İngilizce

Üretim fazlası ve son kullanma tarihi yaklaşan gıda ürünlerinin gıda bankaları ve derneklere bağışlanmalarını sağlarak onları faydalı kılan platform. www.fazlagida.com

Türkçe

A career platform that brings kitchen teams and HORECA (Hotel/Restaurant/Café) together. www.chefteam.org

İngilizce

Mutfak ekipleri ile HORECA (Hotel/Restaurant/Café) sektörünü buluşturan kariyer platformudur. www.chefteam.org

Türkçe
MentalUP is a B2B and B2C web&mobile gamified, adaptive and scientific brain training app for 6 - 15 years old children.
İngilizce

MentalUP çocukların zeka potansiyellerini keşfetmelerine ve zihinsel becerilerini geliştirmelerine yardımcı omak için tasarlanmış beyin egzersizleri içerir. www.mentalup.net
www.mentalup.co  

Türkçe

Öğrenci ve akademisyenleri buluşturan platform. www.scholife.com

Türkçe