A mobile app for runners to find and connect with running events and races http://www.runneryapp.com/

İngilizce

Prowmes is manufacturing execution system that can help you to monitor machine in your factory in real time. Prowmes is cloud based system so that you can reach efficienct reports from anywhere anytime.

http://www.prowmes.com

İngilizce

Prowmes, kobilerde mevcut olan üretim yönetim sistemi gereksinimini karşılamak için geliştirilmiştir.

http://www.prowmes.com

Türkçe

Metal industry & Machine Manufacturing industry ERP, CRM and BI software

http://www.gabipro.com/

İngilizce

Indoor Hybrid Positioning Technology Infrastructure Provider http://www.indoora.com/

İngilizce

Otomatikleştirilmiş online pazar araştırması http://www.brandeval.com/
Türkçe

Automated market research from online data http://www.brandeval.com/

İngilizce

Raklet dernek ve vakıflara üye bilgilerini, iletişimini ve ödemelerini yönetmelerinde destek sağlayan bir web uygulamasıdır. https://www.raklet.com/

Türkçe

Web application to manage member information,communication and payments for associations and foundations https://www.raklet.com/

İngilizce

Indoora Kapalı Alan Mobil Konumlama Teknelojisi Altyapı Sağlayıcısıdır. http://www.indoora.com/Türkçe