The meeting platform of students and scholars all around the world. www.scholife.com

English

Real Estate Crowdfunding platform on which individuals can co-invest in real estate assets with low min. investment. www.birlikte.al

English

Bireylerin gayrimenkul varlıklarına ortaklaşa yatırım yapabildiği ve gayrimenkul portföyü oluşturabildiği Gayrimenkul Kitlesel Fonlama platformu. www.birlikte.al

Turkish

Platform to facilitate utilization and donation of surplus and close-to-shelf-life goods and foods. www.fazlagida.com

English

Üretim fazlası ve son kullanma tarihi yaklaşan gıda ürünlerinin gıda bankaları ve derneklere bağışlanmalarını sağlarak onları faydalı kılan platform. www.fazlagida.com

Turkish

A career platform that brings kitchen teams and HORECA (Hotel/Restaurant/Café) together. www.chefteam.org

English

Mutfak ekipleri ile HORECA (Hotel/Restaurant/Café) sektörünü buluşturan kariyer platformudur. www.chefteam.org

Turkish
MentalUP is a B2B and B2C web&mobile gamified, adaptive and scientific brain training app for 6 - 15 years old children.
English

MentalUP çocukların zeka potansiyellerini keşfetmelerine ve zihinsel becerilerini geliştirmelerine yardımcı omak için tasarlanmış beyin egzersizleri içerir. www.mentalup.net
www.mentalup.co  

Turkish

Öğrenci ve akademisyenleri buluşturan platform. www.scholife.com

Turkish